top of page
PDN23SASMUSEET.png

SAS Museet forvalter i dag et stort antall av fotografier, postere, filmer og trykk fra SAS og moderselskapenes over 70 år i luften. I tillegg forvalter museet et stort bibliotek med flymanualer, historiske dokumenter fra driften og årsrapporter.

1940

Materialet som befinner seg i forvaltning på museet er tilgjengelig etter avtale for journalister, forskere og historikere.

Materialet er ikke tilgjengelig åpent for det generelle publikum.

1950

1960

1970