top of page
48768596247_fb0fd4252c_b.jpg
PDN23SASMUSEET.png
1985.jpg

SAS Museet's helter

SAS Museet driftes av de tre historielagene

Danmark:
SAS Flyvehistorisk Forening | Nettside: www.sas-flyvehistorisk.dk
Petersdalvej 1, 2770 Kastup
E-post: sasflyvehistorisk@gmail.com

Sverige:
ABA-SAS Flyghistorisk Förening | Nettside: www.sashistorical.se
Avd.STOAQ
SE-19587 STOCKHOLM

 

Norge:
DNL/SAS Historielag | Nettside: www.sasmuseet.com
Postboks 144
2061 GARDERMOEN
E-post: post@sasmuseet.com

bottom of page